เกี่ยวกับเรา

ลิงค์ด่วน ศปร.

นางพุทธชาด  ศุภลักษณ์

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ

โทรศัพท์  02 281 5555 ต่อ 1906

E-Mail : sputtachard@gmail.com

E - OFFICE