หัวหน้าฝ่าย

นางพุทธชาด  ศุภลักษณ์

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ

โทรศัพท์  02 281 5555 ต่อ 1906

E-Mail : sputtachard@gmail.com

ปฏิทิน


E - OFFICE

ลิงค์ด่วน สอศ.

ผู้เข้าชมขณะนี้

People Online People Online:
Visitors Visitors: 6
Members Members: 0
Total Total: 6

Online Now Online Now:
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • MOU between OVEC and DTVET Myanmar

  MOU between OVEC and DTVET Myanmar

  OVEC has signed the MOU on TVET with DTVET myanmar   

  Read More

 • ความร่วมมือภายใต้ปฏิญญา พัฒนาอาชีวศึกษารูปแบบไทย-เยอรมัน

  ความร่วมมือภายใต้ปฏิญญา พัฒนาอาชีวศึกษารูปแบบไทย-เยอรมัน

  ความร่วมมือภายใต้ปฏิญญา พัฒนาอาชีวศึกษารูปแบบไทย-เยอรมัน         ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ผู้เชียวชาญด้านพัฒนาระบบงานวิจัยเพื่อคุณภาพการอาชีวศึกษา ร่วมหารือกับผู้แทนกระทรวงศึกษาและวิจัย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เกี่ยวกับ (The Federal Ministry of Education and Research of the Federal Republic of Germany on Cooperation in the field of Vocational Education and Training) 1.การพัมนาการอาชีวศึกษารูปแบบไทย – เยอรมัน ในรายสาขา 2.การจัดการเรียนอาชีวศึกษาทวิภาคีในสถานประกอบการเยอรมัน 3.การเตรียมนักเรียนนักศึกษาและครูอาจารย์ เพื่อรองรับโครงการและกิจกรรมภายใต้ปฏิญญา ดังกล่าว

  Read More

 • โครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯจำนวน 9 ศูนย์

  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯจำนวน 9 ศูนย์

  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯจำนวน 9 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2558 ณ จังหวัดตาก จังหวัดราชบุรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  Read More

 • ประชุมความร่วมมือกับ ACTED

  ประชุมความร่วมมือกับ ACTED

  ประชุมหารือความร่วมมือกับ ACTED

  Read More

 • โครงการอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน

  โครงการอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน

  โครงการอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน

  Read More

อ่านข่าวทั้งหมด
เอกสารประชาสัมพันธ์
 TitleCategory 
1.ขั้นตอนการเปิด English Program Download
2.แบบเสนอการขอเปิดห้องเรียนพิเศษอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษ Download
3.แบบประเมินความพร้อมของสถานศึกษา Download
4.ขั้นตอนวัดประเมินสถานศึกษา Download
5.แบบรายงานการเปิดห้องเรียนพิเศษอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษ Download
Post Report_Thailand Country Workshop on SEA-TVET_Ubonrahcathani Download
Report of HOM on SEA-TVET 24-26 August 2015 Chiangmai Thailand Download
Report of HOM on SEA-TVET 24-26 August 2015 Chiangmai Thailand Download
TVET_Brunei Darussalam_2015 Download
การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านอาชีวศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา Download
คำสั่งกระทรวง 422-2555 Download
แบบสำรวจข้อมูลความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาไทย-อินโดนีเซีย Download
รายงานการประเมินโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  Download

International Collaboration Project