ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ

ที่อยู่ : 319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 02 281 5555 ต่อ 1906

E - Mail : civec.ovec@gmail.com