ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาวัมพันธ์

Category
MOU between OVEC and DTVET Myanmar
Created by civecadmin on 18/9/2561 15:52:42

10 August 2018, Mr. Sarojn Kojuantiew is the representatives of the Office of the Vocational Educ... Read More..


โครงการอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน
Created by civecadmin on 29/1/2558 10:59:31

จัดฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 10-14 ม.ค. 2558 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ... Read More..


โครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯจำนวน 9 ศูนย์
Created by civecadmin on 29/1/2558 11:35:35

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯจำนวน 9 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม... Read More..


ประชุมความร่วมมือกับ ACTED
Created by civecadmin on 29/1/2558 11:12:50

หารือความร่วมมือกับ ACTED ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2558 ณ จังหวัดตาก ราชบุรี  Read More..