รายละเอียดข่าว

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯจำนวน 9 ศูนย์
Created by civecadmin on 29/1/2558 11:35:35

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯจำนวน 9 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2558 ณ จังหวัดตาก จังหวัดราชบุรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน


โครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯจำนวน 9 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2558 ณ จังหวัดตาก จังหวัดราชบุรี จังหวัดแม่ฮ่องสอนprint
rating
  Comments