รายละเอียดข่าว

โครงการอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน
Created by civecadmin on 29/1/2558 10:59:31

จัดฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 10-14 ม.ค. 2558 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาโครงการอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน

print
rating
  Comments