International Collaboration Project

ข่าวประชาสัมพันธ์
rss
ภาพข่าว: โครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯจำนวน 9 ศูนย์

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ...

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯจำนวน 9 ศูนย์ ระหว่า...

วันที่: 29/01/2015

ภาพข่าว: ประชุมความร่วมมือกับ ACTED

ประชุมความร่วมมือกับ ACTED

หารือความร่วมมือกับ ACTED ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2558 ณ จังหวัดตาก ราชบุรี

วันที่: 29/01/2015

ภาพข่าว: โครงการอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน

โครงการอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน

จัดฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 10-14 ม.ค. 2558 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูแล...

วันที่: 29/01/2015

อ่านข่าวทั้งหมด
เอกสารประชาสัมพันธ์
 TitleCategory 
การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านอาชีวศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา Download
TVET_Brunei Darussalam_2015 Download
Report of HOM on SEA-TVET 24-26 August 2015 Chiangmai Thailand Download
รายงานการประเมินโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  Download
แบบสำรวจข้อมูลความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาไทย-อินโดนีเซีย Download
คำสั่งกระทรวง 422-2555 Download
Report of HOM on SEA-TVET 24-26 August 2015 Chiangmai Thailand Download
3.แบบประเมินความพร้อมของสถานศึกษา Download
2.แบบเสนอการขอเปิดห้องเรียนพิเศษอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษ Download
1.ขั้นตอนการเปิด English Program Download
Post Report_Thailand Country Workshop on SEA-TVET_Ubonrahcathani Download
5.แบบรายงานการเปิดห้องเรียนพิเศษอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษ Download
4.ขั้นตอนวัดประเมินสถานศึกษา Download
ข่าวสารด้านการศึกษา
ผู้อำนวยการ

นางพุทธชาด  ศุภลักษณ์

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ

โทรศัพท์  02 281 5555 ต่อ 1906

E-Mail : sputtachard@gmail.com

E - OFFICE

ลิงค์ด่วน สอศ.

ผู้เข้าชมขณะนี้

People Online People Online:
Visitors Visitors: 6
Members Members: 0
Total Total: 6

Online Now Online Now: