ข่าวประชาวัมพันธ์

rss Category
โครงการอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน
Created by civecadmin on 1/29/2015 10:59:31 AM

จัดฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 10-14 ม.ค. 2558 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา Read More..


ความร่วมมือภายใต้ปฏิญญา พัฒนาอาชีวศึกษารูปแบบไทย-เยอรมัน
Created by civecadmin on 1/29/2015 2:52:16 PM

Read More..


โครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯจำนวน 9 ศูนย์
Created by civecadmin on 1/29/2015 11:35:35 AM

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯจำนวน 9 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม... Read More..


ประชุมความร่วมมือกับ ACTED
Created by civecadmin on 1/29/2015 11:12:50 AM

หารือความร่วมมือกับ ACTED ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2558 ณ จังหวัดตาก ราชบุรี Read More..